Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkownika przez www.fajny-prezent.com.pl, prowadzony przez Dagro Anna Grossfeld-Marek (dalej zwany sklepem internetowym̨):

Dagro Anna Grossfeld-Marek
ul. Opatkowicka 25j/1, 30-499 Kraków
NIP: 9451945606
Regon: 361062317
www: https://fajny-prezent.com.pl

Dagro Anna Grossfeld-Marek korzysta z usług hostingowych WEBIO.pl (ADRES)

Użytkownik ma możliwość́ podglądu i edycji swoich danych w każdym momencie po zalogowaniu się na stronie z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy Użytkownik zapomni hasło lub napotka inne problemy z logowaniem, prosimy o kontakt pisząc na adres: dagro@dagro.pl.


Użytkownik ma prawo do żądania informacji dotyczących przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia zgodnie w ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma również możliwość́ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt wysyłając e-mail na: dagro@dagro.pl lub na adres: Dagro Anna Grossfeld-Marek, Opatkowicka 25j/1, 30-499 Kraków

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, m.in. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), oraz zgodnie z podaną Polityką prywatności

Pliki Cookies (ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu www.fajny-prezent.com.pl mogą wykorzystywać technologie cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika lub w celach statystycznych. Uzyskana informacja jest całkowicie anonimowa i w żadnym wypadku nie może być skojarzona z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.

www.fajny-prezent.com.pl może przeprowadzać za pośrednictwem serwisu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz zbiorczego publikowania ich w serwisie. Aby zapewnić Użytkownikom bezpieczeństwo i anonimowość, przestrzegamy wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych.

Dane zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny

Sklep online nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze sklepu internetowego.
Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi serwisu i zapewnienia możliwości udostepnienia interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Użytkownika zakupów.
W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Służą̨ one do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze sklepu internetowego. Użytkownik może zablokować w każdym momencie instalowanie plików cookies lub usunąć́ stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

www.fajny-prezent.com.pl wykorzystuje system analizy sieciowej Google Analitycs, stosujący system plików cookies. Informacje zebrane przez system służą ocenie korzystania ze sklepu internetowego przez Użytkownika i poprawie jakości funkcjonowania serwisu.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez fajny-prezent.com.pl w celu świadczenia usług, archiwizacji, ulepszania usług oferowanych w serwisie, a także realizacji umów zawartych za pośrednictwem strony, wysyłania ankiet, badań dotyczących korzystania z usług przez Użytkowników, wysyłania aktualizacji usług oraz informacji reklamowych i promocyjnych na temat produktów i usług oferowanych przez fajny-prezent.com.pl.

Dane zbierane podczas rejestracji i dokonywania zakupów

Sklep zbiera następujące dane osobowe za pośrednictwem sklepu internetowego oraz innych form komunikacji w momencie dokonywania zakupów i procesu rejestracji na stronie:

 • nazwisko i imię lub nazwę firmy – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy, abyśmy mogli wysłać Ci zamówienie lub się z Tobą skontaktować.
 • adres zamieszkania lub/i adres dostawy – potrzebny do wysyłki zamówionego towaru
 • adres poczty elektronicznej – niezbędny do kontaktu z Użytkownikiem. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera, będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu
 • numer telefonu – Powiadamiamy sms-em o dacie i godzinie dostawy towaru. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, np. brak towaru w magazynie, jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie
 • NIP – w przypadku firm
 • Historia zamówień

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne wyłącznie do dokonania rejestracji i zakupu.
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji swojego konta lub pisząc na adres: dagro@dagro.pl.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Prowadzenie newslettera
 • Prowadzenie systemu komentarzy
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 • Realizacja zamówionych usług
 • Windykacja należności
 • Prezentacja oferty lub informacji

Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie danych jest dopuszczalne między innymi gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy kupna przez Użytkownika tej strony
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Zgoda podmiotu danych na ich przetwarzanie to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego celem przyzwolenia na przetwarzanie.
Jednocześnie Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe podmiotu danych w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 15 – art. 18 oraz art. 20 – art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą ma między innymi: prawo do dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych, w tym profilowania.

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Istotne techniki marketingowe

JOperator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

Newsletter fajny-prezent.com.pl

Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością fajny-prezent.com.pl i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Adres e-mail Użytkownika będzie wykorzystywany w celach marketingowych (newslettera) własnych produktów fajny-prezent.com.pl. Użytkownik ma prawo zrezygnować z newslettera w każdym momencie.
Zgoda Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) może zostać wycofana poprzez dokonanie zmian w zakładce: Moje konto.

Udostępnienie danych

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać́ zebrane od Użytkowników dane do następujących podmiotów: PayPal, DPD Polska. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Ponadto, informacje podane przez Użytkownika mogą zostać́ udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Postanowienia końcowe

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań́, aby zabezpieczyć́ dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń́ i Witryny w celu ochrony danych.
Połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych są realizowane za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL.
Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Fajny-prezent.com.pl wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Powyższe dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw fajny-prezent.com.pl lub innego działania na jego szkodę.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz warunków korzystania z Serwisu fajny-prezent.com.pl.pl prosimy kierować do Obsługi Klienta, pisząc na adres dagro@dagro.pl